Produktionsskoler

 • Post author:
 • Post category:Nyhed

8. februar 2019ProduktionsskolerSalg af elevproducerede varer og ydelser bliver fritaget for momsSkattestyrelsen har i efteråret 2018, på baggrund af en afgørelse fra EU-domstolen, udsendt et styresignal om, at salg af…

Fortsæt med at læse Produktionsskoler

Aktier i virksomhedsordningen?

 • Post author:
 • Post category:Nyhed

6. februar 2019Aktier i virksomhedsordningen?Muligheder via "særlig pensionsopsparing"Den altovervejende hovedregel er, at midler i virksomhedsordningen ikke må anvendes til investering i aktier. Det er imidlertid muligt i stedet at indskyde…

Fortsæt med at læse Aktier i virksomhedsordningen?

Øboere får skattefradrag

 • Post author:
 • Post category:Nyhed

4. februar 2019Øboere får skattefradragLovforslag om fradrag for befordring og logi til visse øboereSkatteministeren har fremsat et lovforslag, der forbedrer reglerne for befordringsfradrag for personer bosat på ikke-brofaste øer samt…

Fortsæt med at læse Øboere får skattefradrag

Placering af ledig kapital

 • Post author:
 • Post category:Nyhed

28. januar. Placering af ledig kapital Pas på når du anvender virksomhedsordningen! Virksomhedsejere, der driver virksomhed i personligt regi og som anvender virksomhedsordningen, kommer fra tid til anden ud for,…

Fortsæt med at læse Placering af ledig kapital

Deleøkonomi

 • Post author:
 • Post category:Nyhed

21. december. Nye skatteregler fra og med 2018  Endelig fik Folketinget vedtaget de længe ventede regler om forhøjelse af skattefrit bundfradrag ved udlejning af sommerhus. Endvidere er reglerne om værelsesudlejning…

Fortsæt med at læse Deleøkonomi

Restskat og overskydende skat 2018

 • Post author:
 • Post category:Nyhed

21. november. Overblik over reglerne for rentebetaling For at undgå at betale renter af restskat for indkomståret 2018 skal betaling ske inden nytår. Men mod betaling af en dag til…

Fortsæt med at læse Restskat og overskydende skat 2018

Overdragelse af udlejningsejendom

 • Post author:
 • Post category:Nyhed

19. november. Nykøbt ejendom solgt til børn og børnebørn med et tab på 30 mio. kr. Landsskatteretten har godkendt, at en ejendom, der var købt for nylig, kunne overdrages til børn og børnebørn…

Fortsæt med at læse Overdragelse af udlejningsejendom

Sommerhusudlejning

7. september. Forbedrede regler på vej Skatteministeriet har sendt et lovforslag i høring, der forbedrer reglerne for sommerhusudlejning, korttidsudlejning af helårsbolig osv., forudsat at indtægterne automatisk indberettes til Skattestyrelsen. De foreslåede…

Fortsæt med at læse Sommerhusudlejning

Beskatningsgrundlag – ny bil

5. september 2018. Hvad skal der forstås ved "nyvognsprisen", når bilen ikke er helt ny? En nylig afsagt byretsdom tager stilling til, hvad der skal forstås ved ”nyvognsprisen”, som er…

Fortsæt med at læse Beskatningsgrundlag – ny bil

Aktiesparekonto

17. august 2018. Lovforslag på vej Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgik i slutningen af 2017 en aftale om en række erhvervs- og iværksætterinitiativer, herunder en mulighed for personer…

Fortsæt med at læse Aktiesparekonto

Deleøkonomi

7. juni 2018. Bred politisk aftale om mere attraktive vilkår I maj måned 2018 blev der indgået en bred politisk aftale om mere attraktive skattevilkår for deleøkonomi. Det betyder, at…

Fortsæt med at læse Deleøkonomi

Skattepligt

11. maj 2018. Ingen ændrede skattepligtsregler inden sommerferien Folketingets Lovsekretariat har oplyst, at det lovforslag, som var sendt i høring om ændring af reglerne for indtræden af fuld dansk skattepligt,…

Fortsæt med at læse Skattepligt

Lavere skat på arbejdsindkomst

7. maj 2018. Nyt lovforslag om skattelettelser og øgede fradrag Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der indeholder skattelettelser til folk på arbejdsmarkedet og et ekstrafradrag på årsopgørelsen for personer, der indbetaler…

Fortsæt med at læse Lavere skat på arbejdsindkomst

Ændring af skatteregler Folketinget har vedtaget en række væsentlige lovændringer

30. april 2018. Folketinget har behandlet og vedtaget en lang række lovændringer på skatteområdet, herunder afskaffelse af udligningsskat på pensionsudbetalinger, ingen beskatning af fri telefon og øget mulighed for tildeling af skattebegunstigede…

Fortsæt med at læse Ændring af skatteregler Folketinget har vedtaget en række væsentlige lovændringer

Salg af ejendom – momsmæssige betragtninger … når sælger har drevet momspligtig virksomhed fra ejendommen

15. marts 2018. Som udgangspunkt opstår der ikke momspligt ved enkeltstående salg af fast ejendom. Dette gælder imidlertid ikke ved salg af fast ejendom, hvor sælgeren har drevet momspligtig virksomhed…

Fortsæt med at læse Salg af ejendom – momsmæssige betragtninger … når sælger har drevet momspligtig virksomhed fra ejendommen