Persondatapolitik

Beskyttelse af dine data er noget, vi tager alvorligt. I den daglige drift af vores virksomhed behandler vi persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der oplyser dig om, hvordan vi behandler dine data.

Nejstgaard & Vetlov, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Gydevang 39-41, 3450 Allerød, cvr-nr.: 12868693 er dataansvarlig, for de oplysninger, vi indsamler om dig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af persondata kan du gøre det på e-mail: post@nvas.dk

Behandling af persondata

Persondata er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved almindelig tilgang af alt indhold på hjemmesiden, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, samt øvrig brug af services. Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af data: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser).

Normalt vil vi i vores daglige virke indsamle følgende persondata:

Navn, Adresse, E-mail-adresse, Telefonnummer

I det omfang du selv giver eksplicit samtykke, kan vi behandle andre persondata. Det vil typisk være i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrev eller andre services.

Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger, hændeligt eller ulovligt, bliver slettet, offentliggjort, tabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig for at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Dataminimering

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendige at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Ajourholdelse af data

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse herom.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes. Se også under ”Dine rettigheder”.

Samtykke

Dit samtykke til modtagelse af f.eks. nyhedsbrev er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Videregivelse af oplysninger

Videregivelse af persondata som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det.

Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Kontaktoplysninger finder du ovenfor.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan og bør rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder f.eks., hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Skulle du være uenig i vores behandling af dine data, har du mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet https://www.datatilsynet.dk. Imidlertid vil vi hellere samarbejde og opnå, at du føler dig tryg med hensyn til vores behandling af dine persondata.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har mulighed for at benytte dig af data-portabilitet, i det tilfælde, hvor du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.

Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

Kontakt os - gratis og uforpligtende

Har du et spørgsmål eller brug for rådgivning til din økonomi eller regnskab? Vi er klar til hjælpe dig og vender tilbage hurtigst muligt – senest inden for 48 timer.