Kvalitet

Nejstgaard og Vetlov har et dedikeret og stabilt hold af kvalitetsbevidste medarbejdere, der har fokus på at yde en rådgivning og service, som altid lever op til vores kunders forventninger.

Som medlem af RevisorGruppen Danmark forpligter vi os til at følge det fælles kvalitetsstyringssystem, der er rygraden i samarbejdet. Det er et krav, at det enkelte medlemsfirma lever op til begrebet god revisorskik, og at alle arbejdsmetoder inden for revision, regnskabsassistance og rådgivning er beskrevet og følges af alle medarbejdere.

Produkter
Vores produkter og services er omfattet af krav til ensartethed og kvalitet. Det gælder eksempelvis årsregnskaber, revisionsprotokollater og skattemæssige opgørelser.

RevisorGruppen Danmarks sekretariat er sammen med Nejstgaard og Vetlov ansvarlige for, at vores metoder og produkter udvikles, så de altid er på højeste niveau.

Kvalitetsstyring
Kvalitetsstyringssystemet indebærer, at der hele tiden foretages kontrol af det udførte arbejde undervejs i arbejdsprocessen. Samtidig sikrer den interne kontrol, at intet produkt forlader os uden at være gennemgået af en medarbejder, der har det overordnede ansvar.

Vores interne stikprøvekontrol garanterer også, at den enkelte medarbejder har anvendt de godkendte arbejdsmetoder og produkter. Kontrollen danner baggrund for interne møder, hvor vi gennemgår vores erfaringer med brug af arbejdsmetoder og produkter med henblik på løbende at sikre og højne kvaliteten.

Ekstern kvalitetskontrol
Alle medlemsfirmaer i RevisorGruppen Danmark er underlagt den obligatoriske, offentlige kvalitetskontrol fra Revisortilsynet. Kvalitetskontrollen udføres hos det enkelte medlemsfirma med højst 6 års mellemrum. Medlemsfirmaer, der betjener børsnoterede virksomheder og andre særligt offentligt interessante virksomheder skal kontrolleres med højst 3 års mellemrum.

Bliver der konstateret fejl eller mangler ved den eksterne kvalitetskontrol hos et medlemsfirma, kan det medføre eksklusion fra RevisorGruppen Danmark. Ved alvorlige fejl og mangler kan det også medføre, at den underskrivende revisors beskikkelse tilbagekaldes.

Faglige kurser
RevisorGruppen Danmark afholder løbende interne kurser for statsautoriserede revisorer og medarbejdere. Kurserne skal sikre, at alle til enhver tid er opdateret med den nyeste faglige viden.

Kontakt os - gratis og uforpligtende

Har du et spørgsmål eller brug for rådgivning til din økonomi eller regnskab? Vi er klar til hjælpe dig og vender tilbage hurtigst muligt – senest inden for 48 timer.